Lietošanas noteikumi

 

Šie noteikumi attiecas uz visiem preču pirkumiem, pasūtot tos bunguveikals.lv Pirms preces pasūtīšanas uzmanīgi izlasiet!

Bunguveikals.lv ik pa laikam var mainīt lietošanas noteikumus, tāpēc lūdzam Jūs pārlasīt tos, pirms veicat atkārtotu pirkumu.

 

Lietotāja tiesības un pienākumi.

 

Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām no viņa reģistrētā lietotāja konta un paša ievietoto informāciju, kā arī par paroles un lietotāja konta konfidencialitāti.

Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotājvārdu vai e-pastu un paroli). Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska vai juridiska persona), kuram tie piešķirti.

Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā bunguveikals.lv patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.

Lietotājam ir tiesības atteikties no pasūtījuma arī 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas – to paredz distances tirdzniecību regulējošas likuma normas.

Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, vai par patērētāja tiesībām un pienākumiem, lasāma Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

Veicot pasūtījumu lietotājs piekrīt, ka iesniegto datu apstrādi veic bunguveikals.lv, Augšiela 1, Rīga, LV-1009 saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu.

 

Bunguveikals.lv tiesības un pienākumi.

 

Bunguveikals.lv apņemas saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu nodrošināt preces saņemšanu paredzētajā laikā un apjomā. Saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAS 2011/83/ES 52.punktu “Preču piegāde saistībā ar pārdošanas līgumiem var notikt dažādā veidā, turklāt vai nu nekavējoties, vai vēlākā datumā. Ja puses nav vienojušās par konkrētu piegādes datumu, tirgotājam piegāde būtu jāveic pēc iespējas agrāk un ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. […]”

Neskaidrību gadījumā lietotājam tiek sniegta palīdzība rakstot uz info@bunguveikals.lv

Izmantojot bunguveikals.lv interneta veikalu, Jūs apliecināt, ka šie noteikumi ir saprotami un apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.

 

Preču atgriešana

 

Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šī pirkuma līguma, neminot iemeslu. Pasūtījuma atcelšanas termiņš beigsies pēc četrpadsmit (14) dienām no dienas, kad pircējs ir saņēmis preci. Ja sūtījums sastāv no vairākām precēm, kas piegādātas vairākos sūtījumos, atteikuma tiesības stājas spēkā no brīža, kad saņemta pēdējā prece. Atteikuma tiesības ir attiecināmas uz jaunu preci un tādā gadījumā, ja precei nav lietojuma pazīmju.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, pircējam ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, e-pastu) mūs ir jāinformē par lēmumu atteikties no šī līguma. 

Pasūtījuma identificēšanas nolūkos, realizējot savas atteikuma tiesības, lūdzam norādīt savu vārdu un kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), pasūtījuma numuru un preces, no kurām atgriešanas nolūkā vēlaties atteikties.

Lai ievērotu atteikuma termiņu, pircējam ir jānosūta paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu pirms atteikuma termiņa beigām.