Privātuma politika

 

Privātuma politika tiek piemērota gadījumos, kad jūs izmantojat, esat izmantojis vai esat paudis nodomu vai interesi izmantot bunguveikals.lv pakalpojumus. Bunguveikals.lv iegūst personas datus tieši no personas, uz kuru šie dati attiecas. Tie var būt šādi: vārds, otrais vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, uzņēmuma reģistrācijas numurs, dzīvesvietas adrese vai adrese saziņas nolūkiem, tālruņa numurs, e-pasta adrese.
Bunguveikals.lv glabā Personas datus atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (VDAR) un piemērojamajiem valsts tiesību aktiem. Pamatā Personas dati tiek glabāti formā, kas ļauj identificēt datu subjektus, bet ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams Personas datu apstrādes nolūkiem.

Apmeklējot interneta vietni, tās apmeklētājs dod savu piekrišanu sīkdatņu* saglabāšanai interneta vietnes apmeklētāja iekārtā un to turpmākai izmantošanai atbilstoši šai sīkdatņu politikai.

 

* Sīkdatne (angļu valodā “cookies”) ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja iekārtā (datorā, planšetdatorā vai mobilajā tālrunī) kā parasta datne. Ar tās palīdzību serveris var identificēt lietotāju, pārbaudot klienta atsūtīto sīkdatni. Nākamajā reizē, kad interneta vietnes apmeklētājs apmeklē to pašu interneta vietni, interneta pārlūkprogramma lasa sīkdatni un nodod informāciju atpakaļ interneta vietnei vai elementam, kas sākotnēji iestatīja sīkdatni. Sīkdatnes nekādā veidā nerada apdraudējumu interneta vietnes apmeklētāja datoram.